Listwy sterujące ogrzewania podłogowego
instrukcja
instrukcja
    Listwy  Master, Slave są uniwersalnymi koncentratorami przyłączy głowic  termoelektrycznych, pozwalającymi
na równoległe sterowanie kilku głowic przez jeden regulator  temperatury, z jednoczesnym  sterowaniem dwóch
dodatkowych obwodów, czyli np. pieca oraz pompy obiegowej. Do sterowania piecem jest  wykorzystany bezna-
pięciowy styk zwierny natomiast do sterowania pompą jest  doprowadzone napięcie 230VAC, co pozwala podłą-
czyć pompę bezpośrednio do zacisków listwy. Listwa  Master posiada 5 stref dla podłączenia  regulatorów, a do
każdej strefy można podłączyć 4 głowice rozdzielaczy, czyli do jednej listwy można podłączyć do 20 głowic.
     Listwa Master posiada możliwość rozbudowy ilości sterowanych obwodów, poprzez dołączenie dodatkowych
listew typu Slave, z których  każda posiada  6 stref  z czterema  wyjściami dla 24 głowic.  Jedna listwa Master w
połączeniu z jedną listwą Slave może więc obsługiwać max.11 regulatorów temperatury i max. 44 głowice. Dołą-
czenie  listwy  Slave do Master odbywa się  poprzez  złącze wielostykowe i nie wymaga żadnych prac montażo-
wych. Wystarczy wsunąć wtyk listwy Slave w gniazdo listwy Master.
Listwa Slave jest również przystosowana do dalszej rozbudowy i można do niej w analogiczny sposób dołączyć
następne listwy Slave. Ilość dołączanych obwodów jest ograniczona  tylko przez maksymalny pobór prądu przez
wszystkie głowice, który nie powinien przekroczyć 1A (moc wszystkich głowic< 200W).
Załączenie strefy jest sygnalizowane przez zaświecenie  kontrolki  LED.
  W odróżnieniu od innych listew, cechuje je wyjątkowa łatwość podłączania oraz konfiguracji obsługiwanych urzą-
dzeń, ponieważ podłączenia realizowane są przy pomocy rozłącznych (zdejmowanych) kostek zaciskowych.
Listwa Master - widok wewnętrzny