instrukcja
instrukcja
Bezprzewodowy regulator o rozszerzonej funkcjonalności, odporny na przepięcia w sieci, nie "gubiący" zaprogramo-
wanych  odbiorników, mogący  obsługiwać dowolną  ilość
urządzeń. Posiada wiele funcji niedostępnych w innych re-
gulatorach, jak budzik, alarm, zdalny  wyłącznik, test zasię-
gu. Bardzo prosty w programowaniu i instalowaniu. Można
go powiesić na ścianie lub postawić na stole. Transmisja
kodowana, zasięg  w  pomieszczeniach  ok.  20 - 30m,  w terenie otwartym do 100m.